Gesynta Pharma utvecklar innovativa anti-inflammatoriska, smärtlindrande läkemedel

LÄS MER

Våra läkemedelskandidater

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater har en unik verkningsmekanism som minskar inflammation och smärta. Vi har två läkemedelsutvecklingsprojekt varav ett har nått klinisk fas II och nästa utvecklingsprogram väntas starta kliniska studier under 2023. Läs mer om våra läkemedelsutvecklingsprojekt.

Terapiområden

Endometrios orsakar stort lidande hos miljontals kvinnor

LÄS MER

Pipeline

GS-248 – vår längst framskridna läkemedelskandidat

LÄS MER

Om oss

Ett väl sammansatt team med stor erfarenhet

LÄS MER

Vår pipeline

Pågående aktiviteter

Gesynta Pharmas verksamhet bygger på forskning från Karolinska Institutet. I en nyligen avslutad klinisk fas II-studie utvärderades den längst framskridna läkemedelskandidaten GS-248 med avseende på säkerhetsprofil, förmågan att hämma mPGES-1, samt effekten på Raynaud-attacker och perifert blodflöde i patienter med systemisk skleros. Studieresultaten visar ingen signifikant symtomlindrande effekt av GS-248 jämfört med placebo i patienter med systemisk skleros. Däremot genererades för första gången övertygande patientdata som bekräftar läkemedelskandidatens gynnsamma tolerabilitets- och säkerhetsprofil, dess goda farmakokinetik samt unika förmåga att hämma mPGES-1 och därmed modifiera prostaglandinprofilen. Sammantaget stärker dessa data rationalen för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten inom andra kroniska inflammatoriska sjukdomar där enzymet mPGES-1 spelar en viktig roll.

LÄS MER

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat GS-248 genomgår just nu en klinisk fas II-studie.