2,5 miljoner människor i världen lider av systemisk skleros

Systemisk skleros är en kronisk inflammatorisk sjukdom med allvarliga symtom som begränsar möjligheten till ett normalt liv. Gesynta Pharma utvecklar innovativa läkemedel för behandling av systemisk skleros och andra komplexa sjukdomstillstånd.

LÄS MER

Våra läkemedelskandidater

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater har en unik verkningsmekanism som minskar inflammation och smärta och samtidigt ökar blodcirkulationen. Vi har tre läkemedelsutvecklingsprojekt varav ett har nått klinisk fas IIa och nästa utvecklingsprogram väntas starta kliniska studier under 2022. Läs mer om våra läkemedelsutvecklingsprojekt.

Terapiområden

Lär dig mer om mikrovaskulär sjukdom

LÄS MER

Pipeline

GS-248 – vår längst framskridna läkemedelskandidat

LÄS MER

Om oss

Ett väl sammansatt team med stor erfarenhet

LÄS MER

Systemisk skleros

Unika behandlingar av kronisk inflammation

LÄS MER

Vår pipeline

Pågående aktiviteter

Gesynta Pharmas verksamhet bygger på forskning från Karolinska Institutet. Den längst framskridna läkemedelskandidaten GS-248 dämpar inflammation och ökar blodflödet i mikrokärlen i syfte att behandla ett flertal svåra sjukdomstillstånd. I en pågående klinisk fas II-studie utvärderas om GS-248 kan normalisera blodflöde och minska smärtan hos patienter som lider av den autoimmuna sjukdomen systemisk skleros. Positiva resultat från studien ger bolaget möjlighet att bredda utvecklingsprogrammet mot ytterligare kroniska inflammatoriska sjukdomar. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen beviljat särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för GS-248 för behandling av systemisk skleros.

LÄS MER

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som bland annat karaktäriseras av kronisk inflammation i kroppens minsta kärl.

Raynaud-attacker, smärtsamma perioder av mycket dåligt blodflöde, uppstår hos nästan alla patienter med systemisk skleros och utgör ofta det första tecknet på sjukdomen.

Hälften av alla patienter med systemisk skleros utvecklar svårläkta sår på fingrar och tår, som begränsar möjligheten till ett normalt liv.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat GS-248 genomgår just nu en klinisk fas II-studie.