Gesynta Pharma utvecklar innovativa anti-inflammatoriska, smärtlindrande läkemedel

LÄS MER

Vipoglanstat (GS-248) redo för klinisk fas II-studie för behandling av endometrios

Läs mer

Våra läkemedelskandidater

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater har en unik verkningsmekanism som minskar inflammation och smärta. Vi har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprojekt. Vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II och GS-073 är redo att gå in i klinisk fas I. Läs mer om våra läkemedelsutvecklingsprojekt.

Terapiområden

Endometrios orsakar stort lidande hos miljontals kvinnor

LÄS MER

Pipeline

Vipoglanstat – vår längst framskridna läkemedelskandidat

LÄS MER

Nyheter & media

Håll dig uppdaterad om vår verksamhet

LÄS MER

Pipeline

Unika behandlingar av kronisk inflammation

LÄS MER

Vår pipeline

Ledande inom utveckling av nya läkemedel som riktar sig mot smärta och inflammation

Gesynta Pharma utvecklar läkemedel som motverkar inflammation, en underliggande mekanism i ett stort antal sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten är vipoglanstat som är under utveckling för endometrios – en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Vipoglanstat är en icke-hormonell läkemedelskandidat med potential att modifiera sjukdomsförloppet vid endometrios och verkar genom att hämma det proinflammatoriska enzymet mPGES-1. I kliniska fas I- och II-studier har vipoglanstat uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil samt goda farmakologiska egenskaper. En preklinisk proof-of-concept-studie i en avancerad sjukdomsmodell för endometrios visar att vipoglanstat markant minskar antalet endometrioshärdar och har en positiv inverkan på smärtrelaterade parametrar och välmående. Baserat på dessa resultat avser Gesynta Pharma att inleda en klinisk fas II-studie i patienter med endometrios.

Bolagets andra läkemedelskandidat under klinisk utveckling, GS-073, har samma verkningsmekanism som vipoglanstat. GS-073 är redo att inleda klinisk fas I för behandling av kronisk inflammatorisk smärta.

LÄS MER

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II, och GS-073 är redo för klinisk fas I.