OM OSS

Företagsledning

Patric Stenberg
Verkställande direktör

Erfarenhet
Patric Stenberg (f. 1970) är en av Gesynta Pharmas grundare. Han har en doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet och mer än 20 års erfarenhet från befattningar som vd, Chief Scientific Officer, affärsutvecklingschef och farmaceutisk forskare inom life science-industrin, från små virtuella organisationer till globala läkemedelsföretag.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Capensa AB

Charlotte Edenius
VP Clinical R&D

Erfarenhet
Charlotte Edenius (f. 1958) är en av Gesynta Pharmas grundare. Hon är disputerad läkare och har mer än 25 års erfarenhet från befattningar inom life science-industrin där hon arbetat inom läkemedelsutvecklingens alla faser samt med affärsutveckling, inklusive framgångsrika etableringar av samarbets- och licensavtal. Hennes erfarenhet sträcker sig från AstraZeneca till bioteknikföretag, inklusive ledande befattningar som EVP R&D, Medivir AB, SVP Research, Orexo AB, och CSO, Biolipox AB. Charlotte har också haft styrelseuppdrag i flera privatägda och börsnoterade läkemedelsföretag, bland annat i Karolinska Development AB (publ) och Immunicum AB (publ).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Kancera AB (publ)
Styrelseordförande och vd för Allmora Life Science AB

Gunilla Ekström
VP Project Management

Erfarenhet
Gunilla Ekström (f. 1958) är en av Gesynta Pharmas grundare. Hon är disputerad läkare samt docent vid Karolinska Institutet. Gunilla har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och samtliga stadier av läkemedelsutveckling, från upptäckt till registrering av godkända läkemedel. Hon har tidigare bland annat haft ledande befattningar på AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development. Vidare har hon varit vd i ett antal mindre företag och innehaft styrelseuppdrag i bland annat NovaSAID.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Corline Biomedical AB, Disruptive Pharma AB, Emplicure AB, Initiator Pharma A/S och Strike Pharma AB

Michaela Gertz
Chief Financial Officer

Erfarenhet
Michaela Gertz (f. 1981) har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Hon har mer än 15 års erfarenhet från befattningar som CFO, Investor Relations Manager och Head of Investor Relations & Financing i flera life science-bolag noterade på Nasdaq Stockholm.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Codemill AB (publ)
Styrelseledamot och vd för Gertz Consulting AB

Göran Tornling
Chief Medical Officer

Erfarenhet
Göran Tornling (f. 1947) är disputerad läkare och professor emeritus i lungmedicin vid Karolinska Institutet. Han har mer än 20 års erfarenhet från alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive ledande befattningar på AstraZeneca, Biolipox och Orexo. Göran är författare till över 100 artiklar och bokkapitel.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i AcuCort AB

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II, och GS-073 är redo för klinisk fas I.