OM OSS

Styrelse

Roger Franklin
Styrelseordförande

Erfarenhet
Roger Franklin (f. 1979) har en doktorsexamen i onkologi från University of Cambridge. Han har mer än 15 års erfarenhet från life science-branschen, bland annat som senior analytiker inom läkemedel och bioteknik på en Londonbaserad investmentbank och som investeringsansvarig vid en stor Londonbaserad riskkapitalfond inom life science-branschen. Roger är för närvarande partner på Hadean Ventures, en europeisk riskkapitalfond inom life science med bas i Stockholm och Oslo.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Abliva AB och TargED Biopharmaceuticals BV (Nederländerna)
Styrelseobservatör i Pipeline Therapeutics Inc, San Diego (USA), Step Pharma SAS (France), Emergence Therapeutics AG (Tyskland) samt Cardior Pharmaceuticals GmbH (Tyskland)

Charlotte Edenius
Styrelseledamot

Erfarenhet
Charlotte Edenius (f. 1958) är en av Gesynta Pharmas grundare. Hon är disputerad läkare och har mer än 25 års erfarenhet från befattningar inom life science-industrin där hon arbetat inom läkemedelsutvecklingens alla faser samt med affärsutveckling, inklusive framgångsrika etableringar av samarbets- och licensavtal. Hennes erfarenhet sträcker sig från AstraZeneca till bioteknikföretag, inklusive ledande befattningar som EVP R&D, Medivir AB, SVP Research, Orexo AB, och CSO, Biolipox AB. Charlotte har också haft styrelseuppdrag i flera privatägda och börsnoterade läkemedelsföretag, bland annat i Karolinska Development AB (publ) och Immunicum AB (publ).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Kancera AB (publ)
Styrelseordförande och vd för Allmora Life Science AB

Nikolaj Sørensen
Styrelseledamot

Erfarenhet
Nikolaj Sørensen (f. 1972) har en M.Sc. i International Business från Copenhagen Business School. Nikolaj har över 20 års erfarenhet från life science och läkemedelsindustrin i Sverige och utomlands, bland annat genom ledande befattningar på Pfizer och som strategikonsult på Boston Consulting Group (BCG). Nikolaj är för närvarande VD för Orexo AB.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Bioservo Technologies AB och Moberg Pharma AB

Gunnar Olsson
Styrelseledamot

Erfarenhet
Gunnar Olsson (f. 1953) är disputerad läkare och specialist inom kardiologi och intermedicin. Mellan 1998 och 2010 var han adjungerad professor vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet. Gunnar Olsson är även hedersdoktor i medicin vid Göteborgs Universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Han har varit Vice President & Head of Cardiovascular and Gastrointestinal Therapy Areas vid Global R&D på AstraZeneca och varit verksam i ett flertal styrelser i biotechbolag samt i European Society of Cardiology.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB (publ), Betagenon AB, Olsson Solutions AB
Styrelsemedlem i Bundy Academy vid Lunds Universitet och Hjärt-Lungfonden

Thomas Bergh
Styrelseledamot

Erfarenhet
Thomas Bergh (f. 1982) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Thomas har arbetat som investment manager på MedCap AB (publ) och var dessförinnan under nio år verksam inom investment banking på Morgan Stanley i Stockholm och UBS i London. Thomas är för närvarande CFO för Linc AB.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i nWise AB, nWise Ägare AB, Animal Probiotics Sweden AB och Oncorena Holding AB

Markus Dietrich
Styrelseledamot

Erfarenhet
Markus Dietrich (född 1988) har en doktorsexamen med inriktning mot onkologi från Universitetet i Oslo och en M.Sc. i molekylärmedicin från NTNU i Trondheim. Markus har en bakgrund inom vetenskaplig och kommersiell affärsutveckling i start-up-företag och har investerat som affärsängel i ett flertal företag i olika sektorer. Markus är för närvarande Senior Investment Associate på Hadean Ventures, en europeisk riskkapitalfond inom life science med bas i Stockholm och Oslo.

Andra uppdrag
Styrelseobservatör i Neuro Event Labs Oy (Finland) och ARTHEx Biotech S.L. (Spain)

Jonas Jendi
Styrelseledamot

Erfarenhet
Jonas Jendi (f. 1970) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas kom till Industrifonden 2017. Jonas har fokuserat på kommersialisering av innovationer inom life science i cirka 20 år. Mellan 2001 och 2010 var Jonas vd för Cogmed, ett startupföretag inom evidensbaserad kognitiv träning. Innan han började på Industrifonden hade Jonas även olika uppdrag som rådgivare och styrelseledamot i både tidiga och börsnoterade företag inom digital hälsa, medicinteknik och bioteknik. Jonas är för närvarande Practice Lead Life Science och Senior Investment Director vid Industrifonden, där han även tjänstgör som COO.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Airsonett AB, Asgard Therapeutics AB, Avidicare AB, Elypta AB och Smartfish AS (Norge)

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II, och GS-073 är redo för klinisk fas I.