OM OSS

Styrelse

Roger Franklin
Styrelseordförande

Erfarenhet
Roger Franklin (f. 1979) har en doktorsexamen i onkologi från University of Cambridge. Han har mer än 15 års erfarenhet från life science-branschen, bland annat som senior analytiker inom läkemedel och bioteknik på en Londonbaserad investmentbank och som investeringsansvarig vid en stor Londonbaserad riskkapitalfond inom life science-branschen. Roger är för närvarande partner på Hadean Ventures, en Stockholm-/Oslo-baserad europeisk riskkapitalfond inom life science.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Abliva AB och TargED Biopharmaceuticals BV (Nederländerna)
Styrelseobservatör i Pipeline Therapeutics Inc, San Diego (USA), Step Pharma SAS (France), Emergence Therapeutics AG (Tyskland) samt Cardior Pharmaceuticals GmbH (Tyskland)

Charlotte Edenius
Styrelseledamot

Erfarenhet
Charlotte Edenius (f. 1958) är en av Gesynta Pharmas grundare. Hon är disputerad läkare och har mer än 25 års erfarenhet från befattningar inom life science-industrin där hon arbetat inom läkemedelsutvecklingens alla faser samt med affärsutveckling, inklusive framgångsrika etableringar av samarbets- och licensavtal. Hennes erfarenhet sträcker sig från AstraZeneca till bioteknikföretag, inklusive ledande befattningar som EVP R&D, Medivir AB, SVP Research, Orexo AB, och CSO, Biolipox AB. Charlotte har också haft styrelseuppdrag i flera privatägda och börsnoterade läkemedelsföretag, bland annat i Karolinska Development AB (publ) och Immunicum AB (publ).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Kancera AB (publ)
Styrelseordförande och vd för Allmora Life Science AB

Nikolaj Sørensen
Styrelseledamot

Erfarenhet
Nikolaj Sørensen (f. 1972) har en M.Sc. i International Business från Copenhagen Business School. Nikolaj har över 20 års erfarenhet från life science och läkemedelsindustrin i Sverige och utomlands, bland annat genom ledande befattningar på Pfizer och som strategikonsult på Boston Consulting Group (BCG). Nikolaj är idag VD för Orexo AB.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Bioservo Technologies AB och Moberg Pharma AB

Gunnar Olsson
Styrelseledamot

Erfarenhet
Gunnar Olsson (f. 1953) är disputerad läkare och specialist inom kardiologi och intermedicin. Mellan 1998 och 2010 var han adjungerad professor vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet. Gunnar Olsson är även hedersdoktor i medicin vid Göteborgs Universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Han har varit Vice President & Head of Cardiovascular and Gastrointestinal Therapy Areas vid Global R&D på AstraZeneca och varit verksam i ett flertal styrelser i biotechbolag samt i European Society of Cardiology.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB (publ), Betagenon AB, Olsson Solutions AB
Styrelsemedlem i Bundy Academy vid Lunds Universitet och Hjärt-Lungfonden

William Gunnarsson
Styrelseledamot

Erfarenhet
William Gunnarsson (f. 1947) har en kandidatexamen i naturvetenskap och ekonomi. Han har mer än 45 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat från Bristol Myers och Nobel Pharma. 1990 grundade William Orphan Europe SARL i Paris, Frankrike (förvärvat av Recordati Group 2007).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Laccure AB, Sixera Pharma AB och Synphora AB

Jonas Brambeck
Styrelseledamot

Erfarenhet
Jonas Brambeck (f. 1958) har en doktorsexamen i organisk kemi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han besitter omfattande erfarenhet från aktiviteter inom finansiering, avyttringar och börsintroduktioner i life science-bolag samt betydande erfarenhet från styrelseuppdrag. Jonas Brambeck är för närvarande verksam som Senior Investment Director på Industrifonden.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i OxThera AB och OxThera Intellectual Property AB

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II, och GS-073 är redo att gå in i klinisk fas I.