OM OSS

Styrelse

Urban Paulsson
Styrelseordförande

Erfarenhet
Urban Paulsson (f. 1963) är en av Gesynta Pharmas grundare. Han har en juristexamen från Lunds universitet. Urban har mer än 20 års erfarenhet från life science-branschen, inklusive nyckelpositioner som bolagsjurist på Pharmacia Corporation och chefsjurist på Vitrolife AB, med fokus på transaktioner som omfattar licensiering, förvärv och avyttringar. Urban var medgrundare till Cormorant Pharmaceuticals som 2016 förvärvades av Bristol Myers Squibb genom en affär värderad till upp till 5 miljarder kronor. Urban är även medgrundare till Buzzard Pharmaceuticals AB och Cinclus Pharma AB.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i Evident Life AB, Lipigon Pharmaceuticals AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, MetaCurUm Biotech AB, Cavis Technologies AB och Cordivest AB
Styrelseledamot i Nanexa AB, Nylof Holding AB och Brf Bellman

Charlotte Edenius
Styrelseledamot

Erfarenhet
Charlotte Edenius (f. 1958) är en av Gesynta Pharmas grundare. Hon är disputerad läkare och har mer än 25 års erfarenhet från befattningar inom life science-industrin där hon arbetat inom läkemedelsutvecklingens alla faser samt med affärsutveckling, inklusive framgångsrika etableringar av samarbets- och licensavtal. Hennes erfarenhet sträcker sig från AstraZeneca till bioteknikföretag, inklusive ledande befattningar som EVP R&D, Medivir AB, SVP Research, Orexo AB, och CSO, Biolipox AB. Charlotte har också haft styrelseuppdrag i flera privatägda och börsnoterade läkemedelsföretag, bland annat i Karolinska Development AB (publ) och Immunicum AB (publ).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Kancera AB (publ)
Styrelseordförande och vd för Allmora Life Science AB

Roger Franklin
Styrelseledamot

Erfarenhet
Roger Franklin (f. 1979) har en doktorsexamen i onkologi från University of Cambridge. Han har mer än 15 års erfarenhet från life science-branschen, bland annat som senior analytiker inom läkemedel och bioteknik på en Londonbaserad investmentbank och som investeringsansvarig vid en stor Londonbaserad riskkapitalfond inom life science-branschen. Roger är för närvarande partner på Hadean Ventures, en Stockholm-/Oslo-baserad europeisk riskkapitalfond inom life science.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Abliva AB
Styrelseobservatör i Pipeline Therapeutics Inc, San Diego (USA), Step Pharma SAS (France), och Cardior Pharmaceuticals GmbH (Germany)

Gunnar Olsson
Styrelseledamot

Erfarenhet
Gunnar Olsson (f. 1953) är disputerad läkare och specialist inom kardiologi och intermedicin. Mellan 1998 och 2010 var han adjungerad professor vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet. Gunnar Olsson är även hedersdoktor i medicin vid Göteborgs Universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Han har varit Vice President & Head of Cardiovascular and Gastrointestinal Therapy Areas vid Global R&D på AstraZeneca och varit verksam i ett flertal styrelser i biotechbolag samt i European Society of Cardiology.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB (publ), Betagenon AB, Olsson Solutions AB
Styrelsemedlem i Bundy Academy vid Lunds Universitet och Hjärt-Lungfonden

William Gunnarsson
Styrelseledamot

Erfarenhet
William Gunnarsson (f. 1947) har en kandidatexamen i naturvetenskap och ekonomi. Han har mer än 45 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat från Bristol Myers och Nobel Pharma. 1990 grundade William Orphan Europe SARL i Paris, Frankrike (förvärvat av Recordati Group 2007).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Laccure AB, Sixera Pharma AB och Synphora AB

Jonas Brambeck
Styrelseledamot

Erfarenhet
Jonas Brambeck (f. 1958) har en doktorsexamen i organisk kemi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han besitter omfattande erfarenhet från aktiviteter inom finansiering, avyttringar och börsintroduktioner i life science-bolag samt betydande erfarenhet från styrelseuppdrag. Jonas Brambeck är för närvarande verksam som Senior Investment Director på Industrifonden.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i OxThera AB och OxThera Intellectual Property AB

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som bland annat karaktäriseras av kronisk inflammation i kroppens minsta kärl.

Raynaud-attacker, smärtsamma perioder av mycket dåligt blodflöde, uppstår hos nästan alla patienter med systemisk skleros och utgör ofta det första tecknet på sjukdomen.

Hälften av alla patienter med systemisk skleros utvecklar svårläkta sår på fingrar och tår, som begränsar möjligheten till ett normalt liv.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat GS-248 genomgår just nu en klinisk fas II-studie.