OM OSS

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater visar potential mot en rad olika sjukdomar

Gesynta Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar unika läkemedelskandidater i syfte att minska skadlig inflammation och öka blodflödet i kroppens minsta kärl (mikrokärl) och därmed erbjuda säkra och effektiva behandlingar för flera allvarliga sjukdomar. På kort tid har bolagets erfarna team av läkemedelsutvecklare kombinerat spetskompetens inom forskning och utveckling med ett utpräglat entreprenörskap för att bygga upp en klinisk pipeline baserad på en robust vetenskaplig plattform. Med en portfölj bestående av läkemedelskandidater som har en unik förmåga att både minska inflammation och skydda blodkärl står Gesynta Pharma väl förberett inför sitt fortsatta värdeskapande.
Läs mer om vår pipeline.
Ett erfaret, välmeriterat och handlingskraftigt team
  • Medlemmarna i Gesynta Pharmas ledningsgrupp och styrelse har omfattande erfarenhet från ledande positioner på globala läkemedelsföretag och djup kunskap om läkemedelsutveckling, hela vägen från preklinisk forskningsfas till kommersialisering av godkända läkemedel.
  • Företaget har kunnat presentera positiva studieresultat och skapa en robust finansiell bas för en fortsatt värdeskapande verksamhet.
En solid ägarstruktur med välrenommerade investerare
  • Gesynta Pharma har en stark ägarbas som inkluderar flera välrenommerade institutionella investerare som Industrifonden, Linc och Hadean Ventures, såväl som ett antal framgångsrika entreprenörer inom life science.
En gedigen klinisk pipeline baserad på läkemedelskandidater med en unik verkningsmekanism
  • Gesynta Pharmas läkemedelskandidater utvecklas som möjliga behandlingar av både sällsynta sjukdomar och stora folksjukdomar.
  • Bolaget fokuserar på sjukdomar med signifikanta medicinska behov där man också ser en betydande kommersiell potential på den globala marknaden.
Den längst framskridna läkemedelskandidaten GS-248 utvärderas för närvarande i klinisk fas II mot systemisk skleros
  • I prekliniska studier har den längst framskridna läkemedelskandidaten GS-248 visat sig ha en unik förmåga att minska inflammation och samtidigt vidga kroppens minsta kärl.
  • GS-248 utvecklas för närvarande som en ny behandling av den sällsynta sjukdomen systemisk skleros. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för GS-248 för behandling av systemisk skleros.
Gesynta Pharma har ytterligare läkemedelskandidater med potential inom andra komplexa sjukdomar
  • Nästa generations substanser har ett brett spektrum av möjligheter, baserat på unika antiinflammatoriska, kärlskyddande och smärtlindrande egenskaper.
  • Den första av dessa nya läkemedelskandidater, GS-073, förväntas gå in i klinisk fas I under 2022.

För att komma i kontakt med Gesynta Pharma, besök Kontakt.

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som bland annat karaktäriseras av kronisk inflammation i kroppens minsta kärl.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat GS-248 genomgår just nu en klinisk fas II-studie.