OM OSS

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater visar potential mot en rad olika sjukdomar

Gesynta Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar unika läkemedelskandidater i syfte att minska skadlig inflammation och smärta, och därmed erbjuda säkra och effektiva behandlingar för flera allvarliga sjukdomar. På kort tid har bolagets erfarna team av läkemedelsutvecklare kombinerat spetskompetens inom forskning och utveckling med ett utpräglat entreprenörskap för att bygga upp en klinisk pipeline baserad på en robust vetenskaplig plattform. Med en portfölj bestående av läkemedelskandidater som har en unik förmåga att både minska inflammation och smärta står Gesynta Pharma väl förberett inför sitt fortsatta värdeskapande.
Läs mer om vår pipeline.

Ett välmeriterat och handlingskraftigt team

Medlemmarna i Gesynta Pharmas ledningsgrupp och styrelse har omfattande erfarenhet från seniora befattningar i ledande läkemedelsföretag och djup kunskap om läkemedelsutveckling, hela vägen från preklinisk forskningsfas till kommersialisering av godkända läkemedel.

Företagsledning Styrelse

Välrenommerade investerare

Gesynta Pharmas ägarbas inkluderar välrenommerade institutionella investerare som Industrifonden, Linc och Hadean Ventures, såväl som ett antal framgångsrika entreprenörer inom life science.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat: vipoglanstat

Vipoglanstat är en icke-hormonell läkemedelskandidat med potential att modifiera sjukdomsförloppet vid endometrios och verkar genom att hämma det proinflammatoriska enzymet mPGES-1. I kliniska fas I- och II-studier har vipoglanstat uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil samt goda farmakologiska egenskaper. Baserat på dessa resultat och data från en preklinisk proof-of-concept-studie i en avancerad sjukdomsmodell för endometrios avser Gesynta Pharma att inleda en klinisk fas II-studie i patienter med endometrios.

Läs mer

Ytterligare läkemedelskandidater

Nästa generations mPGES-1-hämmare har ett brett spektrum av möjligheter, baserat på unika antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper. Den första av dessa nya läkemedelskandidater, GS-073, är redo för klinisk fas I.

Läs mer

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II, och GS-073 är redo för klinisk fas I.