OM OSS

Gesynta Pharmas läkemedelskandidater visar potential mot en rad olika sjukdomar

Gesynta Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar unika läkemedelskandidater i syfte att minska skadlig inflammation och smärta, och därmed erbjuda säkra och effektiva behandlingar för flera allvarliga sjukdomar. På kort tid har bolagets erfarna team av läkemedelsutvecklare kombinerat spetskompetens inom forskning och utveckling med ett utpräglat entreprenörskap för att bygga upp en klinisk pipeline baserad på en robust vetenskaplig plattform. Med en portfölj bestående av läkemedelskandidater som har en unik förmåga att både minska inflammation och smärta står Gesynta Pharma väl förberett inför sitt fortsatta värdeskapande.
Läs mer om vår pipeline.
Ett erfaret, välmeriterat och handlingskraftigt team
 • Medlemmarna i Gesynta Pharmas ledningsgrupp och styrelse har omfattande erfarenhet från ledande positioner på globala läkemedelsföretag och djup kunskap om läkemedelsutveckling, hela vägen från preklinisk forskningsfas till kommersialisering av godkända läkemedel.
 • Företaget har kunnat presentera positiva studieresultat och skapa en robust finansiell bas för en fortsatt värdeskapande verksamhet.
En solid ägarstruktur med välrenommerade investerare
 • Gesynta Pharma har en stark ägarbas som inkluderar flera välrenommerade institutionella investerare som Industrifonden, Linc och Hadean Ventures, såväl som ett antal framgångsrika entreprenörer inom life science.
En gedigen klinisk pipeline baserad på läkemedelskandidater med en unik verkningsmekanism
 • Gesynta Pharmas läkemedelskandidater utvecklas som möjliga behandlingar av olika sjukdomar med stora medicinska behov.
 • Bolaget fokuserar på sjukdomar med signifikanta medicinska behov där man också ser en betydande kommersiell potential på den globala marknaden.
Den längst framskridna läkemedelskandidaten GS-248 utvärderas för närvarande i klinisk fas II
 • I prekliniska studier har den längst framskridna läkemedelskandidaten GS-248 visat en unik förmåga att minska inflammation och samtidigt lindra smärta.
 • En nyligen genomförd studie i en avancerad preklinisk modell av endometrios har visat att GS-248 har tydliga sjukdomsmodifierande egenskaper och positiv inverkan på smärtrelaterade parametrar och välmående.
 • I en under 2022 avslutad fas II-studie i patienter med systemisk skleros genererades för första gången övertygande patientdata som bekräftar läkemedelskandidatens gynnsamma tolerabilitets- och säkerhetsprofil, dess goda farmakokinetik samt unika förmåga att hämma mPGES-1 och därmed modifiera prostaglandinprofilen. Däremot visades ingen signifikant effekt på Raynaud-attacker eller perifert blodflöde jämfört med placebo.
 • Sammantaget har Gesynta Pharma nu en solid vetenskaplig bas för den fortsatta utvecklingen av GS-248 mot endometrios. 
Gesynta Pharma har ytterligare läkemedelskandidater med potential inom andra komplexa sjukdomar
 • Nästa generations substanser har ett brett spektrum av möjligheter, baserat på unika antiinflammatoriska, kärlskyddande och smärtlindrande egenskaper.
 • Den första av dessa nya läkemedelskandidater, GS-073, förväntas gå in i klinisk fas I under 2023.

För att komma i kontakt med Gesynta Pharma, besök Kontakt.

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat GS-248 genomgår just nu en klinisk fas II-studie.