Nyheter & media

Håll dig uppdaterad om vår verksamhet genom att läsa våra pressmeddelanden och företagspresentationer nedan.

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som bland annat karaktäriseras av kronisk inflammation i kroppens minsta kärl.

Raynaud-attacker, smärtsamma perioder av mycket dåligt blodflöde, uppstår hos nästan alla patienter med systemisk skleros och utgör ofta det första tecknet på sjukdomen.

Hälften av alla patienter med systemisk skleros utvecklar svårläkta sår på fingrar och tår, som begränsar möjligheten till ett normalt liv.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat GS-248 genomgår just nu en klinisk fas II-studie.