Vår historia

Gesynta Pharma AB grundades 2017 med en unik kombination av tillgångar och kompetenser:

  • Tillgång till potenta och selektiva mPGES-1-hämmare lämpade för farmakologisk forskning och utveckling
  • Djup kunskap om biologiska/medicinska effekter av mPGES-1-hämmning, vilket ger uppslag till möjligheter inom nya indikationer
  • Ett team med omfattande erfarenhet inom arakidonsyra-området och mPGES-1-forskning, såväl som icke-klinisk och klinisk läkemedelsutveckling

I oktober 2017 förvärvades OX-MPI-utvecklingsprogrammet från Orexo AB med ett flertal potenta och selektiva mPGES-1-hämmare. Redan i detta skede hade Gesynta Pharma stöd av Karolinska Institutet Innovation AB, Novo Nordisk Foundation, Swelife samt VINNOVA. Gesynta Pharmas första finansieringsrunda slutfördes i februari 2018 och gav kapital för preklinisk utveckling samt för tillverkning av material för en första klinisk studie.

I mars 2019 förvärvades ett discovery-projekt i sen fas från Acturum Real Estate AB, inklusive flera potenta och selektiva mPGES-1-hämmare som ursprungligen tagits fram av AstraZeneca. I oktober 2020 nominerades GS-073 som en ny läkemedelskandidat från detta program och gick in i full utveckling mot en första klinisk fas I-studie.

En finansieringsrunda i april 2019 med ett konsortium bestående av venture capital-investerarna Industrifonden och Linc samt en grupp privata investerare med bakgrund inom life science-sektorn gav medel för den tidiga kliniska utvecklingen av den ledande läkemedelskandidaten vipoglanstat (GS-248) ur OX-MPI-utvecklingsprogrammet. En första klinisk fas I-studie påbörjades i juni 2019, och resultat från den framgångsrikt genomförda studien presenterades på EULAR E-Congress i juni 2020.

I juli 2020 tog Gesynta Pharma in 190 miljoner kronor i en finansieringsrunda ledd av Hadean Ventures med syfte att accelerera utvecklingen av sin first-in-class mPGES-1-hämmare vipoglanstat för Raynauds fenomen associerat med systemisk skleros, samtidigt som arbetet fortsatte inom endometrios och andra indikationer. Topline-resultat från fas IIa-studien presenterades i september 2022. Vipoglanstat tolererades väl, uppvisade en god säkerhetsprofil, och den studerade dosen resulterade i en kraftfull systemisk hämning av målenzymet mPGES-1. Däremot kunde inga signifikanta effekter på vaskulärt blodflöde eller Raynauds fenomen påvisas. Baserat på dessa data beslutade företaget att fokusera på fortsatt utveckling av vipoglanstat för endometrios.

Endometrios är en av Gesynta Pharmas prioriterade indikationer, och en preklinisk proof-of-concept-studie påbörjades 2021. I denna avancerade prekliniska sjukdomsmodell för endometrios visade vipoglanstat sjukdomsmodifierande effekt, genom att markant minska både smärtan och antalet endometrioshärdar. Dessa data tillsammans med vipoglanstats tidigare påvisade fördelaktiga kliniska säkerhetsprofil och det betydande medicinska behovet av bättre behandlingar för sjukdomen utgör grunden för beslutet att inleda förberedelser för en fas II-studie i endometrios. En patentansökan lämnades in i september 2022 avseende användning av vipoglanstat vid behandling av endometrios.

Under 2023 godkändes Gesynta Pharmas andra läkemedelskandidat för att gå in i klinisk utvecklingsfas. GS-073 utvecklas för behandling av kronisk inflammatorisk smärta, ett område med stora medicinska behov. Läkemedelskandidaten kommer från den portfölj mPGES-1-hämmare som förvärvades 2019 och ursprungligen tagits fram av AstraZeneca.

Vår mission

Med djup förståelse för mekanismen hos en unik target och många års kompetens inom läkemedelsutveckling kan vi ta tillvara de medicinska och kommersiella möjligheterna i vår unika portfölj av antiinflammatoriska läkemedelskandidater.

Vår vision

Vi förbättrar livet för patienter i ett flertal sjukdomar genom att förverkliga potentialen i en unik target.

Våra kärnvärden

Våra fyra kärnvärden utgör grunden för vår företagskultur. De ger styrning och säkerställer att vi både agerar och kommunicerar konsekvent inom hela vår verksamhet.

Genuina

Vi håller löften, lever upp till förväntningar och tar ansvar för våra handlingar. Allt vi gör bygger på integritet och hög etisk nivå. Vi följer lagar och regelverk. Vi är pålitliga i affärer såväl som vetenskap. Vi sätter patienten i centrum för vår verksamhet.

Professionella

Vi vill erbjuda patienter bättre behandlingar som bygger på omfattande kunskap och erfarenhet. Vi siktar mot att uppnå och överträffa ambitiösa mål.

Generösa

Vi samarbetar och stöttar varandra. Vi respekterar varann och sätter värde på att lära nytt såväl som på att få förmedla kunskap. Vi arbetar i en bransch som bidrar med stor nytta för mänskligheten. Vi strävar efter att dela med oss till andra i branschen, till patienter och till sjukvårdspersonal.

Passionerade

Vi brinner för att hjälpa patienter. Vår nyfikenhet och handlingskraft hjälper oss att utveckla bättre behandlingar för allvarliga sjukdomar. Vi är hängivna och modiga, och drivs av en känsla av meningsfullhet.

Läs mer om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma bygger sin forskning på banbrytande forskning från Karolinska Institutet.

Vår välmeriterade ledning och styrelse har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar miljoner kvinnor över hela världen.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat vipoglanstat befinner sig i klinisk fas II, och GS-073 är redo för klinisk fas I.